User login

Krummenauer Kontakt
Tel. +49 (6821) 105 0
Fax +49 (6821) 105 106
E-Mail: anlagenbau(at)krummenauer.de

Zraszanie inżektorowe

W zakresie zanożowego systemu zraszania rozwiązaniem szczególnie godnym polecenia jest opatentowany system zraszania inżektorowego KRUMMENAUER. Stanowi on dalszy etap rozwoju zwykłego zanożowego systemu zraszania. Dysza zraszająca umocowana jest w chronionej komorze na górnej części uchwytu noża. Zasysa ona - według zasady działania wodnej pompy strumieniowej – zapylone powietrze, co przyczynia się aktywnie do zwalczania zapylenia. Następnie rozszerzający się strumień wody zasilony jest powietrzem tworząc drobnokropelkową mgłę złożoną z wody i powietrza, która - po pierwsze – powoduje opadnięcie pyłu, a po drugie przyczynia się do ochrony przed wybuchem.

Zraszanie inżektorowe

 

Zalety systemu zraszania inżektorowego KRUMMENAUER w porównaniu z pozostałymi zanożowymi systemami zraszania:

  • Spełnienie dyrektyw ATEX od ciśnienia 20 bar przy dyszy (Ø 0,7 mm)
    • Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę o około jedną trzecią
    • Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych wynikających z konieczności zastosowania wysokiego ciśnienia wody
  • Aktywne wiązanie pyłu
  • Jeżeli woda jest oczyszczona, system jest prawie bezobsługowy
  • Kanały zasysające powietrze są samoczyszczące
  • Czyszczenie lub wymiana dyszy są łatwe
  • Prędkość cięcia do 3,5 m/s
Ochrona przed wybuchem, zapewniona przez system zraszania inżektorowego została udowodniona na stanowisku kontrolnym DMT, w procesie skrawania zbliżonym do stosowanego w praktyce, w obecności łatwopalnej mieszanki powietrza i metanu. System zraszania inżektorowego KRUMMENAUER jest jedynym, który sprawdził się w realistycznych warunkach kontroli przeprowadzonej przez DMT. System zraszania inżektorowego KRUMMENAUER stanowi odtąd punkt odniesienia podczas testów zraszania zanożowego, związanych z ochroną przeciwwybuchową. Pozyskane rezultaty zostały potwierdzone również za pomocą pomiarów prowadzonych pod ziemią. Uchwyty nożowe wyposażone w inżektorowy system zraszania stosowane są zarówno w organach urabiających jak i w głowicach drążeniowych.
Zraszanie inżektorowe


Zraszanie inżektorowe